Электронное управление и электронная демократия в городе Николаеве на 2010-2015 годы

Сегодня, 24 июня 2010 г., сессия Николаевского городского совета приняла:  міську Програму «Електронне врядування та електронна демократія в місті Миколаєві на 2010 – 2015 роки»

МІСЬКА ПРОГРАМА

«Електронне врядування  та електронна демократія  в місті Миколаєві

на 2010-2015роки»

1. Загальні положення Програми

1.1.  Призначення Програми

Міська програма «Електронне врядування  та електронна демократія  в місті Миколаєві на 2010-2015роки» (далі – Програма) є документом, що у короткій формі розкриває шлях обраного для міста підходу до рішення проблем демократизації управлінського процесу через засоби інформатизації і призначена для конкретизації та реалізації положень Конституції України, Законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації» і стратегічних довгострокових засад  розвитку міста Миколаєва.

Програма визначає політику міської влади в галузі розробки, ведення і використання інформаційних ресурсів місцевого самоврядування, принципи побудови єдиного інформаційного простору і стратегію інформаційно-аналітичного забезпечення для вирішення соціально-економічних, екологічних, науково-технічних, національно-культурних та інших проблем у сферах діяльності органів місцевого самоврядування на початковому етапі широкого застосування сучасних інформаційних технологій. Така політика реалізується через два основні напрямки: організацію електронного документообігу в усіх, без винятку, органах  місцевого самоврядування (електронне врядування) та налагодження системи інформування громадян про діяльність органів місцевого самоврядування через інформативно-комунікативні технології (електронна демократія).

Впровадження технологій електронного врядування та електронної демократії приведе до переосмислення ролі і функцій органів місцевого самоврядування.  Завдяки простій взаємодії з органами влади і доступу до публічної інформації, офіційних документів і рішень органів влади громадяни будуть краще поінформовані й активно братимуть участь у процесі розвитку держави, що в подальшому забезпечить широку участь громадськості у процесі прийняття рішень.

Вищенаведене свідчить, що електронне врядування тісно пов’язане з електронною демократією, яка відображає можливість кожного брати участь у формуванні та реалізації державної політики, прийнятті рішень органами влади, використовуючи при цьому інформаційні технології для двостороннього інтерактивного зв’язку між державою (органами влади) та громадянами.

1.2. Особливості і проблеми інформатизації органів  місцевого самоврядування міста Миколаїв.

Місто Миколаїв — одне з найбільших міст півдня країни,  великий науковий, промисловий та культурний центр. Загальна площа міських земель становить 25,3 тис. га, загальна довжина вулиць, проїздів та набережних – 960 км. Населення міста складає понад 500 тисяч.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» керівництво місцевою громадою і складним міським господарським комплексом здійснює Миколаївська міська рада та її виконавчі органи.  Виконавчий комітет організує життєзабезпечення й життєдіяльність населення міста.

На даний час у виконавчих органах міської ради використовується більше 186 комп’ютерів. Практично всі комп’ютери об’єднані в локальні комп’ютерні мережі. Однак відомча роз’єднаність і відсутність відповідних нормативних актів перешкоджають вільному обміну інформацією. Одна й та ж інформація в різних системах дублюється і спотворюється, стає недоступною для керування міським господарством. Крім того, для переходу на більш сучасні операційні системи необхідна заміна частини парку комп’ютерів.  Інформатизація міста також ускладнюється тим фактором, що місто є  розгалуженою складною системою, яка постійно перебуває в стані змін. Органи управління, ресурси і процеси розподілені по значній території. Тому найважливішим елементом міського інформаційного середовища повинна стати підсистема «Електронна демократія».

На сьогодні в місті розгорнуті високошвидкісні оптоволоконні канали зв’язку, побудовані і введені в експлуатацію сотні кілометрів локальних комп’ютерних мереж, створюються цифрові моделі міської території, впроваджується єдина система електронного документообігу. Це дозволяє перейти до створення високоефективних розділених інформаційних систем.

Першочерговими  завданнями інформатизації органів місцевого самоврядування міста Миколаєва є:

— впровадження системи, що включає комплекс організаційно-технічних заходів, у тому числі застосування  спеціалізованого програмного забезпечення та апаратних засобів захисту;

— організація електронної взаємодії через обмін електронних документів із застосуванням ЦЕП;

— розробка та впровадження спеціального програмного забезпечення для автоматизації роботи підрозділів:   електронна карта міста, концентр та інші.

Отже, відомча роз’єднаність, використання деяких застарілих систем, відсутність єдиної методології розвитку інформатизації в місті і в керуванні міським господарством вимагає переходу на якісно новий рівень інформатизації в місті — рівень інтеграції міських інформаційних ресурсів, використання сучасних телекомунікаційних і інформаційних систем. На послідовну реалізацію цих завдань орієнтована Програма.

1.3.Особливості і проблеми інформаційного забезпечення населення, підприємств і організацій міста Миколаєва.

Джерелом постійної актуальної інформації про діяльність Миколаївської  міської ради, її виконавчого комітету і міського голови став офіційний сайт, розташований за адресою www.gorsovet.mk.ua.У ньому щодня подаються основні міські новини, анонсуються події, викладаються найбільш важливі документи і організовано їх обговорення. Докладна інформація   знаходиться на сторінках Інтернет-порталу, що дозволить скласти цілісну картину про місто. Так, на порталі розміщена інформація про інвестиційний паспорт Миколаєва, інвестиційні проекти, що реалізовуються і плануються.
Також можна ознайомитися з рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, проектами регуляторних і нормативних актів, дізнатися про останні новини, взяти участь в опитуваннях громадської думки. Створено та успішно експлуатується електронний архів рішень Миколаївської  міської ради, розпоряджень Миколаївського міського голови. Архів за адресою http://ngik.gorsovet.mk.ua/ доступний населенню і організаціям міста. Користується популярністю сайт інформаційного центру з безпеки громадян міста Миколаєва (http://zavtura.mksat.net/), сайт управління охорони здоров’я (http://www.gorzdrav.mk.ua/), сайт управління освіти (http://osvita-mk.org.ua/), сайт управління у справах сім’ї, дітей та молоді (http://www.molod.mk.ua/). Багато цікавої інформації є на сайті газети «Вечерний Николаев»  — http://www.vn.mk.ua/. Особливу зацікавленість традиційно викликає сайт  Миколаївського зоопарку (http://www.zoo.nikolaev.ua/ ).

Однак вищенаведений перелік свідчить про те, що не всі органи місцевого самоврядування доступні населенню і організаціям міста в мережі Інтернет. Практично відсутні сайти більшості відділів і управлінь виконкому міської ради, комунальних підприємств та органів самоорганізації населення. Жителі не мають повної можливості довідатися про тарифи, порядок сплати за комунальні послуги і стан своїх особових рахунків, відсутня інформація про об’єкти приватизації, забудови і реконструкції.

1.4. Інформаційні системи. Електронний документообіг.

Основу інформаційних систем Миколаївської міської ради та її виконавчих органів складе система електронного документообігу. Впровадження системи на 256 робочих місцях буде проведено до 2015  року. Буде закуплено і впроваджено додатково 70  робочих місць, а також 30 комплектів спеціалізованого периферійного устаткування. Єдина система електронного документообігу охоплюватиме всі виконавчі органи  міської ради.

1.5. Інформаційне забезпечення. Електронна демократія.

Основу інформаційного забезпечення взаємодії Миколаївської міської ради та територіальної громади міста Миколаєва складуть такі веб-сторінки підрозділів самоврядування в місті:

А) веб-сторінки:

— Миколаївської міської ради;

— Миколаївського міського голови;

— виконавчого комітету Миколаївської міської ради;

— адміністрацій районів міста;

— департаментів, управлінь, відділів та  інших виконавчих  органів міської ради.

Б) веб-сторінки:

— органів самоорганізації населення (Асоціації ОСН);

— експертно-громадської ради виконавчого комітету  Миколаївської міської ради;

— консультативно – дорадчої  ради  Миколаївської міської ради.

1.6. Інтерактивність.

Запровадження елементів інтерактивності відбувається через можливість ставити запитання і отримувати відповіді електронною поштою, отримувати зразки та форми  бланків, заяв, а також через постійне оновлення новин про діяльність органів влади. Веб-сторінки виконавчих органів міської ради стають інструментами для двостороннього спілкування, що дозволяє особам повідомляти нову інформацію про себе.

Забезпечення реальної інтерактивності – можливість здійснювати деякі операції в он-лайновому режимі (сплата штрафів, замовлення паспортів, продовження дії деяких ліцензій і патентів, оплата послуг та інш.). Така форма електронного врядування полягає не тільки в інформуванні населення, але й в його адміністративному обслуговуванні, передбачає створення спеціальних веб-сторінок для підтримки цих послуг.

Інтерактивні центри планується розмістити в закладах централізованої  бібліотечної  системи міста,  у приміщенні Єдиного дозвільного центру (ЄДЦ) та ресурсного центру органів самоорганізації населення,  як в таких, що є публічними осередками, до яких населення має необмежений доступ.

1.7. Публічне адміністрування.

Найзначнішим стратегічним результатом дії Програми є створення об’єднаних порталів підрозділів виконавчих органів міської ради, через які можна здійснювати будь-які види трансакцій, для чого раніше необхідно було звертатися безпосередньо в органи влади. Через такі портали стає можливою реєстрація підприємств, оформлення фінансових документів, легалізація документів тощо. Відкривається можливість для створення шляхом об’єднання  регіональних порталів, які поєднують у собі як весь спектр адміністративних послуг, так і послуги недержавного сектору – підключаються системи електронної комерції, інтернет — банкінгу тощо.

Завдяки цьому можливе створення електронної системи публічної адміністрації на основі єдиних стандартів, а також об’єднаного порталу системи органів місцевого самоврядування  міста Миколаєва, як єдиної точки доступу до всіх послуг  і для громадян, і для бізнесу, який інтегруватиме весь комплекс адміністративних послуг і забезпечуватиме доступ до них, виходячи з потреб і функціональних аспектів, а не з існуючої структури виконавчих органів міської ради. Просте ім’я для входу в систему і пароль дозволять користувачу спілкуватися з будь-яким виконавчим органом міської ради.

1.8. Користування інформаційними ресурсами.

Виконавчі органи міської ради, комунальні установи і підприємства міста забезпечують користувачів (споживачів) інформацією на підставі законодавства, нормативної бази і власних положень, а також договорів на послуги з інформаційного забезпечення електронного врядування та електронної демократії.

Порядок одержання користувачами інформації (визначення місця, часу, відповідальних посадових осіб, необхідних процедур тощо) визначається відповідними нормативними актами органів місцевого самоврядування.

Інформаційні системи, засоби їхнього захисту, сховища даних, призначені для інформаційного обслуговування громадян і організацій, підлягають сертифікації і реєстрації відповідно до законодавства України.

1.9. Організаційне забезпечення виконання Програми.

Основними заходами організаційного забезпечення виконання Програми слід вважати:

— створення організаційних основ для реалізації завдань Програми;

— створення фінансових умов для реалізації завдань Програми;

— організацію контролю за якістю виконання робіт;

— організацію приймання та впровадження результатів робіт.

Заходи організаційного забезпечення реалізації Програми здійснюються в рамках законодавчого та нормативно-правового поля, яке існує на сьогодні в Україні.

Для організації успішного виконання Програми потрібно вирішити наступні першочергові питання:

— розробити механізми створення та функціонування системи управління виконанням Програми;

— розробити проект основних технічних рішень щодо систем електронного врядування та електронної демократії;

— розробити план заходів щодо забезпечення підготовки та перепідготовки спеціалістів для потреб органів місцевого самоврядування в частині супроводу систем електронного врядування та електронної демократії.

1.10. Фінансове забезпечення реалізації завдань Програми

Створення фінансових умов для реалізації завдань Програми полягає у вирішенні питання щодо інвестиційної політики в сфері електронного врядування і передбачає використання таких джерел:

— кошти міського бюджету, передбачені окремим рядком для фінансування Програми;

— кошти комерційних структур, що залучаються на вигідних для них умовах (пільгові умови доступу до інформації, пільгові економічні умови тощо);

— кошти міжнародних донорських організацій та грантодавців;

— інші джерела, не заборонені законодавством.

Бюджетні кошти спрямовуються у першу чергу на створення ядра електронної інфраструктури (інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної мережі, міської системи інформаційних ресурсів). Для вирішення інших завдань широко залучаються кошти сторонніх структур на взаємовигідних умовах.

Порядок та джерела фінансування передбачених Програмою робіт  визначаються з  самоокупності. Можливими джерелами прямого та непрямого шляхів повернення вкладених коштів є:

— прибуток від надання інформаційних послуг фізичним та юридичним особам;

— створення нових підприємств та робочих місць інформаційної галузі;

— економія засобів при проведенні аварійних, ремонтних та відбудовчих робіт в міському господарстві;

— зниження вартості робіт з проектування об’єктів міського господарства;

— збільшення прибуткової та раціоналізація витратної частини бюджету за рахунок використання апробованих методів аналізу фінансових потоків;

— суттєве збільшення, з впровадженням інформаційних систем, прибуткової частини міського бюджету за рахунок упорядкування збору земельного податку, плати за оренду нежитлового фонду та інших місцевих податків і зборів.

Фінансування Програми здійснюється у розрізі завдань Програми та передбачає формування кошторису Програми головним розпорядником з подальшим перерозподілом коштів (за потребою) розпорядникам нижчого рівня.

2. Мета Програми

Метою Програми є покращання якості життя членів міської громади шляхом  підвищення якості управління діяльністю громади,  забезпечення відкритості та прозорості дій міської влади через впровадження на основі ефективних інформаційних та комунікаційних технологій форми електронного врядування та електронної демократії .

3. Шляхи та засоби розв’язання проблеми

Шляхами  розв’язання проблеми  є розробка цілісної взаємопов’язаної системи інформаційних та інструментальних засобів, спрямованих на досягнення визначеної мети, які включають:

— розвиток матеріально-технічної бази виконавчих органів міської ради, які покликані забезпечити сучасними засобами аналітичну підтримку їх поточної діяльності;

— розробку методичних та програмних засобів аналізу та прогнозування соціально-економічних показників розвитку міста, практичне використання даних та програм для вирішення функціональних завдань органів місцевого самоврядування;

— забезпечення безперешкодного доступу громадян, підприємств та організацій до інформації загального користування за допомогою сучасних інформаційних систем та засобів телекомунікації.

Основними принципами політики органів місцевого самоврядування міста в галузі електронного врядування та електронної демократії є:

— системна організація інформаційно-технологічного середовища (інформаційно-технологічне середовище повинно забезпечити всі процеси збору, зберігання, обробки, захисту і подання вірогідної, повної і вчасної інформації, а також сумісність програмно-технічних засобів);

— інтеграція і систематизація інформаційних ресурсів (інтеграція і систематизація інформаційних ресурсів міста повинні забезпечити адекватні об’єкту управління зміст і форми надання інформації, а також вимоги інтеграції кадастрів різноманітних рівнів (район-місто) для спільного користування);

— керівництво та координація процесів інформатизації (керівництво розробкою та впровадженням процесів інформатизації повинно виконуватися з єдиного центру, що забезпечує формування необхідних програм та проектів інформатизації міста, координує розробку, забезпечує концентрацію фінансових ресурсів та їхнє ефективне використання. Потрібно забезпечити інформаційно-аналітичну підтримку поточної діяльності органів місцевого самоврядування; оперативну оцінку економічної, соціальної і політичної ситуації; контроль за виконанням законів, інших нормативних актів, постанов, указів і розпоряджень, направлених, в першу чергу, на розвиток економіки і  соціальний захист населення; прогнозування і оцінку наслідків прийнятих рішень та ін.).

Виходячи з того, що ресурси міського бюджету обмежені, насамперед необхідно включати автоматизацію управління тими галузями міського господарства (підприємництво, земельні ресурси, комунальне майно і нерухомість, транспорт, енергетика та ін.), де впровадження комп’ютерних технологій контролю й управління дасть економічний ефект і суттєвий приріст дохідної частини міського бюджету.

Досягнення вказаних позицій повинно йти з врахуванням типового складу основних засобів інформатизації міста, який включає:

—  створення та розвиток інформаційної інфраструктури міста;

— інформаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування;

— інформаційне забезпечення потреб населення, підприємств, установ та організацій.

4 . Завдання Програми

Завдання 1. Протягом 2010-2015 років організувати електронний документообіг (електронне врядування) в органах  місцевого самоврядування міста  Миколаєва.

Завдання 2. Протягом 2010-2015 років налагодити інформування громадян міста Миколаєва про діяльність органів місцевого самоврядування (електронна демократія) через інформаційно-комунікативні технології (ІКТ).

Завдання 3. Протягом 2010-2015 років забезпечувати організацію електронного врядування та електронної демократії у місті Миколаєві засобами державного управління та адміністрування мереж ІКТ.

5. Етапи реалізації Програми

Етапи Реалізація Період
Перший Створення (реструктурізація) веб-сторінокпідрозділів системи самоврядування в місті Миколаєві за підсистемами:А) «Е-врядування»

веб-сторінки:

— Миколаївської міської ради;

— Миколаївського міського голови;

— виконавчого комітету Миколаївської міської ради;

—  адміністрацій районів міста;

— департаментів, управлінь, відділів та  інших виконавчих органів  міської ради.

Б) «Е – демократії»

веб-сторінки:

— органів самоорганізації населення (Асоціації ОСН);

-експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради;

— консультативно – дорадчої  ради Миколаївської міської ради.

Виконавчі органи місцевого самоврядування використовують мережу для розміщення інформації про себе для зручності громадян та ділових партнерів.

Створюється муніципальна інформаційна мережа за участю провайдерів телекомунікаційних послуг.

Створюється та впроваджується інфраструктура електронного цифрового підпису у міськвиконкомі.

Створюється та впроваджується підсистема «Інтернет-сесія»: он-лайн трансляція пленарних засідань міської ради, електронне он-лайн голосування та інше.

2010-2011рр.
Другий Запровадження елементів інтерактивності (можливість ставити запитання і отримувати відповіді через електронну пошту, отримувати зразки та форми  бланків, заяв,  постійне оновлення новин про діяльність органів влади).На цьому етапі веб-сторінки виконавчих органів міської ради стають інструментами для двостороннього спілкування, що дозволяє особам повідомляти нову інформацію про себе. 2011-2013рр.
Третій Подальше впровадження інтерактивності – можливість здійснювати деякі операції в он-лайновому режимі (сплату штрафів, замовлення паспортів, продовження дії деяких ліцензій і патентів, оплату послуг та інш.)Така форма «е-врядування», що полягає не стільки в інформуванні, скільки в обслуговуванні, передбачає створення спеціальних веб-сторінок для підтримки цих послуг. 2013-2014рр.
Четвертий Cтворення об’єднаних порталів органів місцевого самоврядування, через які можна здійснювати будь-які види трансакцій, для чого раніше необхідно було звертатися безпосередньо у відповідний орган влади. Через регіональні портали стає можливою реєстрація підприємств, оформлення фінансових документів, легалізація документів тощо.З’являються регіональні портали, які поєднують у собі як весь спектр адміністративних послуг, так і послуги недержавного сектору – підключаються системи електронної комерції, Інтернет-банкінгу тощо. 2014-2015рр.
П’ятий Створення електронної системи публічної адміністрації на основі єдиних стандартів, а також об’єднаного порталу системи ОМС м. Миколаєва як єдиної точки доступу до всіх послуг  і для громадян, і для бізнесу.Цей етап передбачає наявність порталу, що інтегрує весь комплекс адміністративних послуг і забезпечує доступ до них, виходячи з потреб і функціональних аспектів, а не з існуючої структури виконавчих органів міської ради чи інших відомств. Просте ім’я для входу в систему і пароль дозволять користувачу спілкуватися з будь-яким виконавчим органом міської ради. 2015р.

6. Нормативно-правове забезпечення Програми

6.1. Державні  нормативно-правові акти, що забезпечують виконання Програми:

— Конституція України (Закон України вiд 28.06.96 № 254к/96-ВР);

— Бюджетний кодекс України (Закон України вiд 21.06.01 № 2542-III);

— Закон України вiд 04.02.98 № 75/98-ВР «Про концепцію Національної програми інформатизації»;

Закон України від 09.01.07 № 537-V «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»;

— Закон України вiд 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;

— Постанова Кабінету Міністрів України від 04.01.02 № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади»;

— Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.03 № 208 «Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд«;

— Указ Президента України від 31.07.2000 № 928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні»;

— Указ Президента України від 01.08.02 № 683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади»;

— Указ Президента України від 20.10.05 № 1497 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій».

6.2. Місцеві нормативно-правові акти, що забезпечують виконання Програми:

— рішення Миколаївської міської ради від 09.11.06 № 7/38 «Про затвердження Програми інформаційної підтримки розвитку міста, діяльності міського голови, Миколаївської міської ради та її виконавчих органів на 2007 -2011 рр.»;

— рішення Миколаївської міської ради від 18.06.09 № 35/4 «Про затвердження Статуту територіальної громади міста Миколаєва»;

— розпорядження Миколаївського міського голови від 21.09.09 № 578р «Про створення експертно-громадської робочої групи з питань розробки проектних рекомендацій щодо прискореного впровадження технологій електронного урядування та електронної демократії та системи управління якістю  адміністративних послуг в органах місцевого самоврядування міста Миколаєва за міжнародним стандартом ISO 9001:2000»;

— розпорядження Миколаївського міського голови від14.09.09 № 570р «Про затвердження складу координаційної ради з проведення зборів громадських організацій м. Миколаєва щодо утворення громадської експертної ради при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради».

7. Результати виконання Програми

Результати  впровадження електронного врядування та електронної  демократії в місті Миколаєві забезпечать:

— підвищення рівня прозорості та відкритості міської влади і на підставі цього зменшення рівня корупції в місті;

— поліпшення якості послуг з надання інформації підрозділами системи місцевого самоврядування м. Миколаєва;

— зменшення часу обслуговування клієнтів (громадян і бізнесу);

— зниження адміністративних бар’єрів;

— зменшення витрат на адміністрування;

— розширення набору державних послуг;

— підвищення ефективності діяльності держорганів і якості надаваних ними громадянам і бізнесу послуг;

— поліпшення показника задоволеності клієнтів послугами.

Серед політичних результатів варто виділити:

— відкритість і прозорість діяльності органів місцевого самоврядування;

— підвищення ступеня участі громадян у формуванні та реалізації політики органів місцевого самоврядування, суттєве зростання обізнаності міської громади про міські проблеми та діяльність органів місцевого самоврядування та відповідно пов’язане з цим  зменшення  інформаційного розриву між міською владою та міською громадою;

— зростання рівня залучення громадян у демократичні процеси, зростання активності місцевої громади у вирішенні проблем розвитку міста, колективний пошук  найкращих варіантів вирішення проблем;

— збільшення результативності й ефективності впроваджуваної політики

7.1.    Результативні показники виконання Програми.

7.1.1.  Показники затрат.

Кількість одиниць техніки, що задіяна в електронному документообігу – 258.

Кількість зареєстрованих користувачів системи електронного документообігу – 258.

Кількість управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради, задіяних у документообігу – 20.

Кількість точок публічного доступу до електронної системи документообігу в закладах ЦБС та інших місцях  — 20.

Обсяг інформації, що представлена для ознайомлення (потужність системи електронного доступу) – 280Гбайт.

Кількість структурних підрозділів, комунальних підприємств, закладів, фірм тощо, що надають інформацію для системи електронного доступу – 35.

Кількість автоматизованих робочих місць у системі електронного врядування – 258.

Кількість автоматизованих робочих місць у системі електронної демократії – 20.

Кількість працівників, задіяних в роботі з системою електронного врядування – 258.

Кількість працівників, задіяних в роботі з системою електронної демократії – 40.

7.1.2. Показники продукту.

Кількість видів документів, що заводяться до системи електронного документообігу —  240.

Кількість одиниць документів, що може бути заведена до системи (потужність системи документообігу) – 1200.

Кількість потенційних користувачів системи електронної демократії – 300 тис. осіб.

Кількість звернень до точок публічного доступу до системи електронної демократії – 5000.

7.1.3. Показники продуктивності.

Кількість документів системи електронного врядування  в розрахунку на 1 користувача (зареєстрованого) – 5.

Кількість документів у розрахунку на 1 структурний підрозділ – 100.

Середній час обігу 1 документа – 0,4 години.

Середньомісячна кількість видів документів, заведених у систему електронного документообігу на 1 задіяного працівника – 5.

Кількість звернень через системи  в розрахунку на 1 мешканця – 0,2.

Середньомісячна кількість звернень через системи електронного врядування та електронної демократії —  416.

Кількість користувачів системою електронної демократії в розрахунку на 1 задіяного працівника на місяць —  21.

7.1.4. Показники результативності.

Частка документів, заведених до системи, від загального документообігу -100%.

Частка відвідувачів системи від загальної кількості мешканців – 75%.

Частка електронних звернень від загальної кількості звернень громадян – 75%.

Частка робочого часу працівника, що витрачається на обслуговування системи електронного документообігу – 5%.

Частка робочого часу працівника, що витрачається на обслуговування системи електронної демократії – 25%.

8. Порядок проведення моніторингу  та оцінки

ефективності виконання Програми

Моніторинг виконання Програми здійснює відділ дозвільних процедур та розвитку підприємництва на основі квартальних звітів, поданих головними розпорядниками  бюджетних коштів, та надає результати моніторингу робочій групі до 20 числа місяця наступного за звітним.

Оцінка ефективності Програми здійснюється за результатами виконання за рік за допомогою порівняння результативних показників виконання Програми. Результати проведеної оцінки відділ дозвільних процедур та розвитку підприємництва направляє на розгляд робочої групи в термін до 20 лютого року наступного за звітним. Звіт про оцінку виконання Програми оприлюднюється в засобах масової інформації.

Отримана інформація за результатами моніторингу та оцінки є основою для прийняття адміністративних рішень щодо перерозподілу коштів, зменшення або збільшення обсягів асигнувань на виконання Програми. Результати  моніторингу  та  аналізу  виконання  Програми, оцінки ефективності Програми використовуються на стадії планування, виконання бюджету та контролю за використанням бюджетних коштів.

9. Інформаційна безпека та захист інформації

В зв’язку з високим статусом операцій по обміну інформацією в міських інформаційних системах електронного документообігу та електронної демократії інформаційна безпека та захист інформації набувають особливої ваги. Під інформаційною безпекою мається на увазі захищеність інформації та підтримуюча інфраструктура захисту від випадкових або навмисних впливів природного або штучного характеру, здатних викликати нанесення збитку власникам або користувачам інформації.

Концепція інформаційної безпеки міста Миколаєва базується на реалізації наступних основних принципів:

• централізоване управління системою;

• послідовність рубежів безпеки;

• рівноміцність  рубежів безпеки;

• адекватність та ефективність захисту;

• простота системи захисту;

• мінімальні привілеї;

• збереження захисту при відмові;

• захист засобів безпеки;

• безперервність захисту;

• невидимість захисту.

Таким чином, результатами в частині підтримки інформаційної безпеки мають стати:

• внутрішні стандарти ІАС щодо захисту інформації в телекомунікаційному середовищі;

• принципи і форми для уніфікованого подання інформації про рішення щодо захисту інформації в електронних системах  органів місцевого самоврядування;

• методики підтримки процесів прийняття рішень відносно можливостей і наслідків безпечної інтеграції в середовища інших систем, які існують, або створюються на територіальному і галузевому рівнях.

____________________________________________________

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: